จัดจำหน่ายและนำเข้า Hoymiles ไมโครอินเวอร์เตอร์และระบบหยุดทำงานฉุกเฉินHoymiles Microinverter and Rapid Shut Down System