จัดจำหน่ายและนำเข้าอินเวอร์เตอร์แบรนด์ SOLIS
String Inverter Global Top 3 สตริงอินเวอร์อันดับ 3 ของโลก