โปรเจคโรงไฟฟ้าแบบผสม เฉียนหยาง 100MW


โปรเจคโรงไฟฟ้าแบบผสม เฉียนหยาง 100MW
โปรเจคบนเทือกเขาซับซ้อน

Module type: Bifacial half-cut module + fixing bracket

 

 

 

Cr. ภาพจาก Longi.com