โปรเจคโรงไฟฟ้า หนิงเซีย 200MW


โปรเจคโรงไฟฟ้า หนิงเซีย 200MW
Module Type: LR5-72HBD 535M

Cr. ภาพและข้อมูลจาก Longi.com