โปรเจค ระบบอัจฉริยะ PV-Storage-Charging Power Station มหาวิทยาลัย นอร์มอล ชานซี


โปรเจค ระบบอัจฉริยะ PV-Storage-Charging Power Station มหาวิทยาลัย นอร์มอล ชานซี

Cr. ภาพและข้อมูลจาก Longi.com